MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 

1.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

ŞİRKET ile ALICILAR arasında yapılmış olan işbu Mesafeli Satış Sözleşmenin konusu; …………………. adlı web sitesinden, ürün sağlayıcılara ait mal/hizmetin alınmasına yönelik (ayrıca belirtilmese dahi mobil cihazınızdaki uygulama üzerinden yapılanlar da dahil olmak üzere) elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. ALICI, işbu satış sözleşmesi şartlarının yanı sıra, ön bilgilendirme formu, kişisel verilerin korunmasına dair taahhütname ve mevcut ise üyelikleri sırasında onaylamış ve imzalamış oldukları Üyelik Sözleşmelerini kabul etmekle, ŞİRKET tarafından siparişin onaylanması şartı ile, siparişin onaylandığı tarihte işbu sözleşme uyarınca sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini, siparişin verildiği tarihte doğrudan işleme alınmadığını, ŞİRKET tarafından siparişin ürün kotaları kapsamında onaylanması gerektiğini, teslimat koşulları, işbu sözleşme şart ve yükümlülüklerini kabul ettiğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 1. SATICI/ŞİRKET BİLGİLERİ (Bundan sonra SATICI veya ŞİRKET olarak anılacaktır.)
Unvanı : Rel Teknoloji veya Demosun bilgileri doldurulacaktır.
Adres : Eyüp Sultan Mahallesi Osmangazi Caddesi Kalender Sokak No: 136 Erlog Lojistik Binası K: 2 Posta Kodu : 34885 Sancaktepe, İstanbul
Telefon :  02164158087
E-Posta : info@allmatters.com.tr
Kep :

 1. ALICI BİLGİLERİ (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)
Adı/Soyadı/Unvanı:  
Adresi :  
Telefon :  
E-Posta :  

ÜRÜNLER: (satışa konu ÜRÜN iade edilemeyecek nitelikte ise bunun sistemsel olarak yazılı şekilde bu kısımda belirtilmesi uygun olacaktır)


 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ


4.1.
 Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) internet sitesinde yer almakta olup, satış faturasında belirtildiği gibidir. ALICI, siparişini verdiği ürünün, üretici koduna göre üreticinin resmî web sitesi veya ürünün satın alındığı online satış platformları üzerinden, işbu web sitesi ve/veya online satış platformları kapsamında verilen bilgilerinin doğruluğunu teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Siparişi verilen/satın alınan ürünün ödeme şekli, fatura bilgileri ve teslimat adresi fatura üzerinde belirtildiği gibidir.

 

4.2. Sitede ilan edilen fiyatlar ve stoklar internet ortamında anlık olarak değişmektedir. Satıcı, istediği zaman ve önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın fiyat bilgilerini ve stok miktarını değiştirme hakkını saklı tutar. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatı olmakla birlikte ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Ancak, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve SATICI’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak teknik arızalar sebebiyle listelenen ürün fiyatlarının sehven yanlış gösterildiği durumlarda; SATICI, ilgili siparişi iptal etme, ALICI’nın talebi doğrultusunda gerçek fiyatı üzerinden ve stoklarda yeterli miktarda var ise satışı gerçekleştirme ve/veya işbu sözleşmeyi tazminatsız olarak derhal feshetme hakkını haizdir. Ürün fiyatları hususunda SATICI/ŞİRKET’in ticari defterleri tek başına delil niteliğinde olup kar oranlarına ve hayatın olağan akışına aykırılık teşkil eden fiyatlar hususunda meydana gelen uyuşmazlıklarda da ŞİRKET’in ticari defterlerine bakılacaktır. İlgili siparişin işbu madde kapsamında SATICI tarafından iptal edildiği hallerde, SATICI, ALICI’yı 3 gün içerisinde bilgilendirmekle ve sözleşmenin fesih tarihinden itibaren 14 gün içerisinde sadece ödenmiş olan toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan her türlü belgeyi ALICI’ya masraf yüklemeksizin iade etmek ve ürünün ALICI’ya gönderildiği hallerde ürünü geri almak suretiyle işbu satışı iptal edebilir. MÜŞTERİ/ALICI’nın işbu ürünü satın almak istemesi durumunda ise ürünün peşin fiyatı, sipariş sonu MÜŞTERİ/ALICI’ya iletilen e-posta ile iletilen fatura içeriğinde mevcut olacaktır.

 

4.3. Siparişe konu ürünlerin garanti süresi satın alınan ürünün içerisinde yer alan Garanti belgesinde ve e-ticaret sitesinin ürün detayında sayfasında belirtilmektedir. ALICI, ürünle ilgili teknik bir problem yaşadığı takdirde, durumu SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

 

4.4. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı MÜŞTERİ/ALICI’nın bilgilerini paylaşmış olduğu e-posta adresine gönderilmiş olan fatura ile düzenlenecek olup bu fatura, sözleşmenin eki niteliğindedir.

 

4.5. Web sitesinden banka havalesi veya kredi kartı ile alışveriş yapılabilmektedir. Ancak, 1(bir) iş günü içerisinde havalesi/transferi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı ise, ALICI’ya siparişin onaylandığına ilişkin iletilen elektronik posta ile birlikte, kredi kartı hesabından işbu sözleşme konusu olan ürün bedelinin para blokesinin yapıldığı veyahut para transferi tamamlanıp havalenin ŞİRKET hesabına ödendiği andır. Bu sebeple siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği tarih olarak sayılmamalıdır.

 

 1. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

 

5.1 ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İNTERNET SİTESİ’nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder.

 

5.1.2 SATICI’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

 

5.1.3 SATICI’nın mensubu olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve ITO’nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri

 

5.1.4 SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI’ya verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,

 

5.1.5 Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

 

5.1.6 Sözleşme konusu Ürün(ler) için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler’in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI’nın SATICI’ya ödeyeceği toplam bedel),

 

5.1.7 Ürüler’in ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında

bilgiler,

 

5.1.8 Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,

 

5.1.9 ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,

 

5.1.10 ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,

 

5.1.11 Cayma hakkı olan Ürünler’de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI’ya karşı sorumlu olacağı, SATICI’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği,

 

5.1.12 Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar

 

5.1.13 ALICI’nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar herhalükarda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere  “tüketici haklarını” kullanamayacağı,

 

5.1.14 Mahiyetine göre bu Sözleşme’de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI’nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.

 

5.1.15 Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği.

 1. GİZLİLİK-GÜVENLİK


6.1.
 ALICI, SATICI’ya ait işbu sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden önce elektronik ortamda sipariş onayı ile gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi sipariş onayı ile elektronik ortamda teyit ettiğini, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, ALICI, SATICI’ya verilmesi gereken adresi, iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak bildirdiğini ve siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşme’nin tüm maddeleri SATICI ve ALICI tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu Sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

6.2 ALICI, işbu sözleşme kapsamında SATICI/ŞİRKET ile paylaşmış olduğu kişisel verilerin (ad, soyad, TC kimlik numarası, ev, iş ve cep telefonları, e-posta bilgileri, ev adresi, kredi veya bankamatik kartı bilgileri, teslimat adresi ve sair kişisel bilgiler) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında ve ilgili mevzuatlar uyarınca, işlenmesine yönelik açık rızasını gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, işbu kişisel verilerin, veri sorumlusu ŞİRKET tarafından işlenmesine ve gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini de kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.3. ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

 

7.1. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önceden bildirmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın işbu sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

 

7.2 Ürünlerin teslimatı anında ALICI’nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğundadır. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.Bu hallerde ALICI’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

 

7.3. ALICI, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

7.4. ALICI’nın, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün’ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün’ü teslim etmeyebilir.

7.5. SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.6. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

 1. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması ve sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 (on dört) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda ALICI, SATICI/ŞİRKET’ten herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacaktır.

 

7.8. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşme ve (varsa) Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.9. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 (üç) gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.10. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, SATICI işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, SATICI için, gecikme, eksik ifa etme veya etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SATICI’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, salgın hastalıklar, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve SATICI’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar ve bunlara bağlı ortaya çıkabilecek durumlar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep durumlarında ALICI da, yasal süresi içinde sözleşme konusu ürünün teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir.

 

7.11. ALICI tarafından yasal süresi içinde siparişin iptal edilmesi ve SATICI/ŞİRKET tarafından işbu siparişin ödemesinin alınmış olması halinde ve/veya ilgili siparişin SATICI tarafından iptal edilmesi halinde, ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.12. ALICI, sitenin geçici veya sürekli çalışmıyor olmasından, güncellenmesinden veya güncellemenin gecikmesinden veya çalışmasında ve arşivlenmesinde çıkacak aksaklıklardan dolayı SATICI/ŞİRKET’ten hiçbir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler.

 

7.13. ALICI’nın siparişinde yer alan ürün(ler), stoklar üzerinden kontrol edilerek ilk gelen sipariş ilk çıkar kuralına göre, stoklarda mevcut ise hemen ALICI adına rezerve edilir ve ALICI’nın sipariş kodu işbu kontrole binaen onaylanmış olur. Sadece satın alma işlemi gerçekleştikten sonraki ilk iş gününde, ürün stok kontrolü yapılmakta olup stokta ürün varsa satın alma işlemi gerçekleşmiş ektedir.

 

7.14. Yukarıda 5. maddede yazılı hususların bir kısmı mahiyeti itibari ile bu Sözleşme’de yer almayabilir; bununla beraber, ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde görülen/onaylanan   Ön Bilgilendirmelerde, keza İNTERNET SİTESİ’nin –ilgisine göre satış aşamaları veya genel– bilgilendirme sayfaları/bölümlerinde yer almaktadırlar.

 

7.15. ALICI, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta (mail) adresine gönderildiklerinden,  söz konusu Bilgilendirmelere ve bu Sözleşme’ye, anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan, SATICI nezdindeki sistemlerde üç yıl süre ile muhafaza edilir.

 

7.16. Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

 1. FATURA BİLGİLERİ
Ödeme Şekli :  
Teslimat Adresi :  
Teslim Edilecek Kişi:  
Fatura Adresi :  
Kargo Ücreti :    

 

 1. CAYMA HAKKI


9.1. 
ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirim ve tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmamış olması şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılması kapsamında teslimat ve sair durumlardan kaynaklanan masraflar ALICI’ya aittir. Ancak bahsi geçen 14(on dört) günlük süreçteki iade; ürünleri tahrip etmeden, tekrar satılabilirliğini bozmadan, sadece ürünün kullanılmamış olması durumunda ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15.maddesinde belirtilen hükümler saklı kalmak koşulu ile yapılabilir. 14 (on dört) günden sonra ise iade işlemi sadece 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında belirtilen şartlara uyması koşulu ile yapılmaktadır. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

9.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

 

9.2.1 E-fatura kapsamında 3. kişinin veya ALICI’nın mail adresine iletilen faturanın yazıcıdan çıktı alınarak alt kısmında bulunan iade bölümünün ıslak imzalı olarak eksiksiz bir şekilde doldurulması ve SATICI’ya iletilmesi gerekmektedir. (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

 

9.2.2. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

9.2.3. ALICI, cayma bildirimini, ürünü satın aldığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde SATICI’ya bildirmek ve 20 (yirmi) gün içerisinde her türlü garanti belgesi, kullanım kılavuzu ve ürün jelatin/saklama kutusu/ ambalajı bozulmamış olarak SATICI’ya ulaştırmak zorundadır. Bu kapsamda SATICI, ALICI tarafından kendisine iade edilen ürünün teslim edildiği tarihten itibaren gerekli kontrolleri yapmakla ve iade şartlarını taşıyor ise, teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde, ALICI tarafından ödenmiş olan sözleşme bedelini iade etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde SATICI, ürünü ALICI’ya tekrar teslim etmekle ve taraflar işbu sözleşme kapsamında edimlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

 

9.2.4. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

 

9.2.5. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Aşağıda belirtilen mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, kanunen cayma hakkı yoktur:

 

10.1. Tüketici’nin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil)

10.2. Kozmetik vb.leri ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar

10.3. Yine kozmetik, mayo, iç giyim mamülleri vb. teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar

10.4. Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar

10.5. Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. digital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri; 10.6. Elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallarf) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetleri

10.7. Tek kullanımlık mal/hizmetler

10.8. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar

10.9. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki, eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti

10.10. ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve

10.11. Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI’nın  ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

10.12. Ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15’te öngörülen diğer ürün ve hizmetler için cayma hakkı kullanılamaz.

 

 1. ÖDEME İADE PROSEDÜRÜ


SATICI tarafından iadesi onaylanan ürünlerin, onay tarihini müteakip 14 (on dört) gün içerisinde geri ödemesi gerçekleştirilir.

 1. YETKİLİ MAHKEME


İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

13.YÜRÜRLÜK

13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğü girmiştir.

ALICI  
   
Adı/Soyadı :  
   
Tarih :

İlk siparişinde %10 indirim ister misin?

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.